Tamer Kütükçü / Tanzimat Romanı

0
Tanzimat romanına tarihsel, toplumsal, kültürel ve aynı zamanda narratolojik/anlatıbilimsel bir bakış.
 Romanların yazıldığı dönem itibariyle hayatın dinamikleri neydi ve tüm bu yaşamsal olgular, edebiyat aygıtlarının hangileri, ne şekilde kullanılarak yazınsal metinlere aktarıldı?
 İncelemede dönemin en temel on eseri [Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, İntibah, Felatun Bey ile Râkım Efendi, Bahtiyarlık, Henüz On Yedi Yaşında, Udi, Sergüzeşt, Zehra, Turfanda mı Turfa mı ve Araba Sevdası] bu bağlamlar ekseninde “yakın metin okumasına” tâbi tutulurken; dönemin yaşantısını “anlamaya” katkıda bulunacağı düşünülen tarihsel değeri haiz pek çok fotoğraf da kitaba yerleştirilmiş; ayrıca Tanzimat romanının ortaya çıkış serüveni de, bu konuda kimi yeni yaklaşımlar ve itirazlar içerir biçimde, bir giriş bölümü dâhilinde çalışmaya eklenmiştir.
 Tamer Kütükçü, Hayatın Dinamiklerinden Yazınsal Metne: Tanzimat Romanı (Sosyolojik ve Anlatıbilimsel Bir İnceleme), (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2018), 600s.
Paylaş

Yazar Hakkında

Önder Aydın

Önder Aydın, Sanat Duvarı kurucusu ve proje yöneticisidir. Lisans eğitimine İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde devam ederken ara vererek Nazım Hikmet Akademisi Sinema bölümünde 2 yıl eğitim aldı. Ardından lisans eğitimini bitirerek İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda eğitime başladı. Şu an yüksek lisans tezini hazırlamaktadır. Eğitimci olarak başladığı iş yaşamını Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ve Dijital Pazarlama Yöneticisi olarak kurucusu olduğu "SEO Gezegeni" dijital ajansında sürdürmektedir. Sanatın edebiyat ve sinema dallarıyla ilgilidir. Akademik çalışmalar yapar, sanat ile bilimi hayatının her alanınına uygular. İstanbul'un kaotik ortamını terk ederek İzmir'e yerleşmiştir.

Cevap bırakın