İspanyolca’nın Diğer Dillerle İlişkisi

0
392

Dil bir milletin kültürel yapısını ortaya koyan bir unsurdur. Dildeki ortak kelimelere bakarak О milletin kültür yapısı hakkında bilgi edinebiliriz. Dilden alıntılama sayesinde dil zenginliğine kavuşmaktayız. Kültürler arası iletişim sayesinde çeşitli kelime alışverişleri olmaktadır.

İspanyolca için de, Endülüs Emevilerinin etkisiyle Arapçadan çeşitli dil kazanımları söz konusudur. Türkçeyle karşılaştırıldığında fiillerin ek alımı şu şekildedir:

Trabajar: çalışmak

Trabajo

Trabajas

Trabaja

Trabajamos

Trabajais

Trabajan

Aynı zamanda Arapçadan İspanyolca kültürüne akseden çeşitli kelimeler vardır.

Ojala tan quidad!

İnşallah dikkatli olursun!

Arapça kültürel sebeplerle geçen kelimeler vardır.

Ayunar: oruç tutmak, acıkmak

Desayunar: orucu bozmak, kahvaltı yapmak

Aynı kullanım İngilizcede de mevcuttur.

To fast: oruç tutmak, acıkmak

Breakfast: orucu bozmak, kahvaltı yapmak

Oruç tutmak ,İslami kültürün yansıması olmakla beraber, Hristiyanlıkta da geçerli olan bir ibadettir.

Tarık ibn Ziyad’ın Endülüs’e gelerek gemileri yaktırmasıyla yüzyıllar boyunca süregelen bir Endülüs geleneği oluşmuştur. İslami kültürün yerleşmesiyle beraber kültür mozaiği oluşmuştur.

Türklerle bağı ise Sefarad denilen Yahudi asıllı İspanyolların Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla dil alışverişi sağlanmıştır.

Dil kültürler arası bağı sağlayan bir köprü olmaktadır. Bu nedenle dil öğrenmek kültürün kazanımını sağlar. Dilimizin güneşin doğup battığı her yere ulaşması dileğiyle.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here