Resim ve Şiire Konu Olan Mistik Akım: Sembolizm

0

Sembolizm, nesnenin karşısına düşen ifade değildir. Kafa yorarak, sezdirerek, düşündürerek belirsizlik taşıyan ve çözmeye çalışarak; daha içeriye erişme çabasıyla ilişki kurar. Gerçekçilik akımına tepki olarak doğmuştur. Romantizmin devamıdır da diyebileceğimiz gibi, dışavurumculuğun gerçekçi yaklaşımına, pozitivizme ve materyalizme tepki olarak doğmuştur.

Somut varlıklar sembolistlere göre, dış dünya ile insanın iç dünyası arasında bir köprü niteliği taşır. İnsan dış dünyayı nasıl algılıyorsa, öyle değerlendirir. Örneğin natüralizmde bilimsel bir yaklaşım vardı, felsefesi pozitivizmdi. Neden sonuç hareket yasalarıyla ele alınırdı. Sembolizmde ise, düşler ve imgeler dünyasında bir şeyler vardır. Bilimsel bir tutumdan söz edilmez. Kişiye özeldir ve metafiziktir. Aslında biz buna görünen dünyanın, görünmeyen yüzü de diyebiliriz.

 William Blake, "Adem ile Havva, Habil’in Cesedini Buluyor", 1825.

William Blake, “Adem ile Havva, Habil’in Cesedini Buluyor”, 1825.

19. YY’dan sonra bu akımın çıkmasına ön ayak olmuş şair ve ressamlar keşfetmekteyiz. Rilke, Rimboud, Edgar Alan Poe, Mallerme bu şairlerden bazılarıdır. Daha sonra özellikle resim sanatında etkileri çok fazla görülmeye başlanmıştır. 1880’lerden sonra Fransa’da ortaya çıkmıştır ve buradan diğer ülkelere yayılmıştır. Sembolistler bireyin yaşadığı duyguları doğrudan anlatmaya karşıydılar. Onlar “gerçek bana görünen değil, ben de hissettirdiğidir.” derler.

Sembolizmin önemli bir ayağını resim oluşturur.

Sembolizmin önemli bir ayağını resim oluşturur.

Sembolik resimde ise en önemli özellik tinsellik ve melankolidir. Sembolizmde iç dünya, düşler, hayaller, yalnızlık, düşünce, gerçek dışı, uyku ve ölüm de yer bulur. Ressamlar yaşadıklarını, gördüklerini edebiyattan ve mitolojiden aldıklarını imgelem yoluyla tuale yansıtırlar. Doğa, deniz ve antik figürler düşsel ögelerle harmanlanır ve duygulara yönelerek daha güçlü bir anlatım yakalanmaya çalışılır.

Sembolist ressamlar mitolojiden ve İncil’den etkilendikleri için, garip renkler ve ürpertici ışıklar yardımıyla mistik düşüncelerini, çarpıcı ve tedirgin edici görsel ögelere dönüştürmüşlerdir. Aslında sembolistler için; bilinmeyeni arayan, beş duyunun seslenemeyeceği şeylere seslenen, görüneni silikleştiren ve aydınlığa varan anlamlardan kaçıp, bunları sembollerle gösterenler diyebiliriz.

Paylaş

Yazar Hakkında

Hazel Güney

1990 yılının takvimleri 5 Ağustos sabahını gösterdiğinde dünyaya gözlerini açtı. Küçükken, kendi kendine senaryolar üretip, yine kendi kendine oynardı. Acaba deli mi bu kız diye düşünebilirsiniz! İlkokul hocası ise, bu küçük kızın tiyatroya eğilimi olduğunu söyledi. Büyüyüp, İstanbul Kadıköy Lisesi'ni (Yabancı Dil Ağırlıklı) bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’ne girdi. Yazmaya küçük yaştan beri başladı ve lise zamanında öykü dalında üç tane önemli başarıya imza attı. Kadıköy’de çıkan Sanat Yaprağı adlı aylık gazetede aklından gördüğü izlenimleri yazdı. Daha sonra İstanbul Gökkuşağı Kabare Tiyatrosu ve Tiyatro Boyalı Kuş’ta oyunculuk ve asistanlık yaptı. 2012- 2014 yılları arasında bugunbugece’de, tiyatro yazıları ve röportajlarının yanı sıra içerik sorumlusu görevini üstlendi. Şu anda Evrensel gazetesinde tiyatro yazıları, Egoistokur’da kitap yazıları yazmakta.

Cevap bırakın