IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu

0
33
IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu

2012, 2014 ve 2018 yıllarında Halet Çambel geleneği ve kültür mirasına sahip çıkıyoruz vurgusuyla gerçekleştirdiğimiz, İstanbul içinde, bir araya gelememiş Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanlarındaki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerle buluşmayı hedeflediğimiz IV. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda kültür mirasını korumanın disiplinler arası çözümlerinde dünü, bugünü ve yarını” konuşmak için buluşuyoruz.

Bizler arkeoloji ve sanat tarihini “eser toplayıcılık” olarak gören, sadece form analizi ile yetinen ve bunu aktaran ekollerin dışında disiplinlerimizin sosyal bilimlere dâhil olduğunu vurguluyor, kültür bağlamında interdisipliner çalışmanın öneminin bir kez daha altını çiziyoruz; yaşadığımız coğrafyanın ve şehrin uğradığı tahribata rağmen hala sahip çıkılabilecek kadim mirasının ve belleğinin olduğunu biliyoruz. Tüm bu sebeplerden toprak altından çıkardığımız, sanat bağlamında yorumladığımız materyallerle birlikte kentin hafızasında var olan sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekânlarına sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 1, 2, 3,

MART 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumunun

çerçevesini yukarıda bahsettiğimiz geleneğe adıyoruz… Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olmakla birlikte öncelikli davetli bölümler:

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi,

Restorasyon, Hititoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe,

Antropoloji, Hukuk

BAŞLIKLAR:

İstanbul Araştırmaları

Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları

Kurtarma Kazıları ve Kent Arkeolojisi

Disiplinler Arası Çalışmalar

Kültürel Miras ve Kentsel Dönüşüm

Teorik Çalışmalar

Mesleki Deneyimler

Arkeologlar ve Sanat Tarihçilerinin Mesleki Açıdan

Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sit Alanlarında Ekolojik ve Kültürel Koruma

Arkeolojik Kazı Bölgelerinde Sürdürülen Sosyal

Projeler ve Öneriler

Kent Hakkı

Kültür Endüstrisi ve Politikaları

Arşivcilik Çalışmaları

Sanat, Müze, Kamusal Alan İlişkileri

Sanat Tarihi ve Arkeoloji bağlamında Cinsiyet

Çalışmaları

Arkeoloji ve Sanat Medyasının Durumu

Göç, Savaş, Etnisite ilişkisinde Kültürel Mirası

Korumak

*Sempozyuma kendi imkânlarınızla şehir dışından

katılım sağlayabilir ve bildiri gönderebilirsiniz.

* Bildiriler İstanbul teması barındırmak zorunda

olmamakla birlikte sempozyum çerçevesine bağlı

kalmak zorunda olup cinsiyetçi, homofobik, ırkçı ve

türcü bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri son gönderim tarihi: 10 Ocak 2019

İletişim Bilgileri:

semparkeosanat@gmail.com

https://sempozyumarkeosanat.wordpress.com/

Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu:

Aze Fırat

Berfin Yıldız

Beril Alparslan

Beyza Nur Horasanlı

Deniz Can Sarıkaya

Dilşah Çakır

Duygu Çakıcı

Ege Arıcı

Gizem Mat

Gülçin Kalem

İnci Ateşoğlu

Melisa Kozanoğlu

Melisa Yağmur Gezer

Merve Uçar

Merve Melda Engin

Musab Karabey Uçurum

Mümin Yıldırım

Oya Aktaş

Ömer Faruk Gönül

Pelin Altınçeki

Sena Nur Oyuktaş

Tolga Değerlier

Yılmaz Yeniler

Yula Deniz Perksoy

PAYLAŞ
Önceki İçerikÇocuk Kitapları Eğitimin Önemli Bir Adımını Oluşturuyor
Sonraki İçerik“Doğayı Kuşatan Şiirsellik” Sergisi Ressam Hayrettin Sönmez
Tolga Değerlier
Tolga Değerlier, 1997 yılında, Bakırköy'de doğdu. İlköğretimini İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda, Ortaöğretimini ise Gürlek Nakipoğlu Lisesi'nde tamamladı. Ortaokul yıllarında Tuka adıyla amatör fotoğrafçılığa başladı. Lise yıllarında özel bir kurumda 2 yıl resim eğitimi aldı. Yurtdışında çeşitli projelerde ülkesini temsil etti. 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi bölümü'nde lisans eğitimine başladı. 2016, Temmuz ayında Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı'nda staj yaptı. Şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğrenim hayatına devam ediyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here