Yazar Burçak Aydoğan

Burçak Aydoğan

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi mezunudur. Sanatın her alanına olduğu kadar özelde minyatür sanatına yoğun ilgi duyuyor. Ermeni minyatürleri üzerine araştırmaları vardır.