Cumartesi, Ocak 21, 2017
Etiketler Etiketler: "oryantalizm"

oryantalizm

“Food” as a Cultural Connector in The Language of Baklava

A multicultural writer with Jordanian-American roots, Diana Abu-Jaber writes about culture and identity. Growing up with a strong sense of cultural diversity in the family and the places she lived, autobiographical elements constitute the...
Türk Edebiyatı’nda Modernizm: Araba Sevdası’nda Kimlik Bunalımı

Kuşkusuz ki, Modernizm tüm dünyada çok yankı uyandıran bir sanat-edebiyat akımıdır. “Geleneksel olanı reddetme tavrı” olarak benimsenen bu akım, diğer dünya edebiyatlarında olduğu gibi, Türk edebiyatında da çok etkili bir akım olmuştur. Bu kısa...

Doğu Bilimi ve Şarkiyatçılık olarak da anılan Oryantalizm, Batı'nın, Uzak ve Yakın Doğu toplumlarının dinlerine, dillerine, giyim kuşamlarına, kültürlerine olan merakından oluşan bir konu bütünü, adeta dönemin bir modasıdır. Bir akım olmaktan ziyade bir...