Pazartesi, Ocak 23, 2017
Etiketler Etiketler: "kıyafet"

kıyafet

Antik Yunan’da kadın Kıyafetleri

Ataerkil bir toplum olan Grek toplumunda, kadınlar için uygun görülen kıyafet her zaman için sade olmalıydı. Bunun yanı sıra, kadınlar için kıyafet, zarafeti simgelediğinden hem renk hem de şekil bakımından abartıdan uzak olmalıydı. Grek...

Kıyâfe(t) kelimesi, Arapça olup "iz sürüp gitmek, takip etmek, peşi sıra gitmek" mânâsına gelen kavf kökünden gelir. Kelimenin Türkçe’de ve Farsça’da ayrıca "kılık kıya­fet, elbise, şekil, görünüş" mânaları da vardır.   Kıyafetname ve firasetname birbirine çok yakın...